John's Konnichiwa Sushi

restaurant in Rolando, La Mesa

Phone: (619) 466-6446

Website: www.konnichiwa-sushi.com

Address: 8350 La Mesa Blvd