VA Yama

restaurant in Chesapeake

Phone: (757) 410-4000

Website: vayamasushi.com

Address: 109 Volvo Pkwy Ste 8